Flan Caramel (+ reviews) | Sortlist
Flan Caramel cover
Flan Caramel logo

Flan Caramel

verified-flagcertified-flag
Brussel, België
We explain things in motion
Je verkoop boosten, helder uitleggen wat je product doet of misschien wel in een notendop je bedrijf voorstellen? Bij Flan Caramel hebben we het ideale recept voor jouw business. Originele video animaties die scoren bij je doelgroep en aanzetten tot actie. Van concept tot verspreiding: wij zorgen voor een kickass resultaat! --- Augmentez vos ventes, expliquez clairement ce que fait votre produit ou présentez votre entreprise en quelques mots? Chez Flan Caramel, nous avons la recette idéale pour votre entreprise. Des animations vidéo originales qui marquent avec votre groupe cible et encouragent l'action. Du concept à la distribution: nous garantissons un résultat d'exception! --- Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message. Video animation is the kind of video that can convey every message in a suitable way. The use of animation within your communication ensures that you can easily and clearly convey your message to the customer. With animation it is also possible to appear fresh and dynamic, so you can communicate with more impact. We ensure that you get the most out of your animation video to achieve the desired result. --- Hoe gaan we te werk? Vanuit de Flan Caramel starten we steeds met een persoonlijk gesprek bij de klant. Daarin bespreken we hoe onze diensten op maat worden aangeboden en vanuit welke stijl en scenario we starten. Daarbij is een duidelijke bepaling van de boodschap en doelgroep heel belangrijk. Hierna gaat het animatieteam aan de slag om het storyboard te ontwerpen. Wanneer dat volledig is uitgewerkt, wordt het filmpje samen met de klant overlopen. Vervolgens starten we met grafisch design, waarbij vormen en figuren worden uitgewerkt. Éénmaal dit de goeie richting uit gaat, brengen we de animatie tot leven via de motion design. Afwerken doen we met de nodige geluidseffecten (Audio Design) en waar nodig correcties toe te voegen. Hierna is het van essentieel belang dat je video zo veel mogelijk wordt bekeken. Daarom biedt Flan Caramel ook advies aan op vlak van video marketing, hoe je filmpje zo veel mogelijk mensen kan bereiken. --- Comment procédons-nous? Depuis le Flan Caramel, nous commençons toujours par une conversation personnelle avec le client. Nous discutons de la façon dont nos services sont offerts pour mesurer et de quel style et scénario nous commençons. De plus, une détermination claire du message et du groupe cible est très importante. Après cela, l'équipe d'animation se met au travail pour concevoir le storyboard. Quand cela aura été complètement terminé, le film se terminera avec le client. Ensuite, nous commençons avec le design graphique, où les formes et les figures sont élaborées. Une fois que cela va dans la bonne direction, nous donnons vie à l'animation via la motion design. Nous finissons avec les effets sonores nécessaires (Conception Audio) et ajoutons des corrections si nécessaire. Après cela, il est essentiel que votre vidéo soit regardée autant que possible. C'est pourquoi Flan Caramel offre également des conseils dans le domaine du marketing vidéo, comment vous pouvez atteindre le plus de gens possible.  --- How we work? From the Flan Caramel we always start with a personal conversation with the customer. We discuss how our services are offered to measure and from which style and scenario we start. In addition, a clear determination of the message and target group is very important. After this, the animation team goes to work to design the storyboard. When that has been fully worked out, the film will run over with the customer. Then we start with graphic design, where shapes and figures are worked out. Once this goes in the right direction, we bring the animation to life via the motion design. We finish with the necessary sound effects (Audio Design) and add corrections where necessary. After this, it is essential that your video is watched as much as possible. That is why Flan Caramel also offers advice in the field of video marketing, how you can reach as many people as possible. 
9 mensen in hun team
Spreekt Engels, Frans, Nederlands
18 projecten in hun portfolio
1 samenwerking gestart via Sortlist
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2018
Opgericht in 2014
Website openen

Diensten

11 diensten aangeboden door Flan Caramel

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Our agency specializes in creating detailed 3D visualizations tailored to meet the specific needs of our clients. We take pride in using the latest technology to ensure visually appealing and customized results for various industries. Our collaborative and efficient approach guarantees a seamless process, allowing clients to actively participate in the creation of their projects. With a portfolio reflecting successful outcomes, our added value lies in our commitment to simplicity, industry understanding, and a continuous pursuit of creative solutions.
  Skills in 3D (20)
  3D Design3d AnimatieDigital Animation3D Animatie3D Product Rendering2DBlenderCharacter Animation2D AnimationMotion Design+10
  Projecten in 3D (5)
  STAD DEINZE - 3D Explainer - 3D
  Arcelor Mittal - Live action - 3D
  MPACT - 3D Explainer - 3D
  Arcelor Mittal - Video / 3D animation (Short) - 3D
  Klanten in 3D (5)
  MPACTLogistiek & Supply Chain | national
  Flan CaramelMedia | national
  Stad DEINZEOverheid | local
  Arcelor MittalIndustriële Goederen en Diensten |

  Meer informatie over 3D


 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Motion Design (22)
  Whiteboard MovieDigital AnimationOnline AnimationCreative VideoMarketing Video ProductionMotion Graphic DesignLogo Motion DesignMotion GraphicMotion Design 3DMotion Design 2D+12
  Projecten in Motion Design (15)
  WorkingArts - 2D Explainer - Motion Design
  STAD DEINZE - 3D Explainer - Motion Design
  Arcelor Mittal - Live action - Motion Design
  ILVO - Explainer Farmers of the Future - Motion Design
  Klanten in Motion Design (15)
  Flan CaramelMedia | national
  Working In The ArtsOverheid | national
  MPACTLogistiek & Supply Chain | national
  Vlaio - ProfploegOverheid | regional

  Meer informatie over Motion Design


 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Ontwerp (35)
  Graphic Design ServicesDigital AnimationShowreel DesignWhiteboard MoviePhotoshopMotion GraphicsOnline VideoIllustrationCorporate VideoLogo Design+25
  Projecten in Ontwerp (12)
  WorkingArts - 2D Explainer - Ontwerp
  STAD DEINZE - 3D Explainer - Ontwerp
  Arcelor Mittal - Live action - Ontwerp
  ILVO - Explainer Farmers of the Future - Ontwerp
  Klanten in Ontwerp (12)
  Flan CaramelMedia | national
  EuroHealthNetOverheid | national
  WEngagePersoneelszaken | national
  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekOverheid | international

  Meer informatie over Ontwerp


 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Video Productie (27)
  Character AnimationMotion GraphicsStoryboardCorporate VideoMotion Design2D AnimationExplainer VideoPost ProductionAftermovieVideo Editing+17
  Projecten in Video Productie (5)
  Arcelor Mittal - Live action - Video Productie
  Cavalor - Aftermovie 2023 - Video Productie
  Arcelor Mittal - Video / 3D animation (Short) - Video Productie
  Rentree - Interview - Video Productie
  Reviews in Video Productie (2)
  Audrey De Bock
  Claire Tobback
  Klanten in Video Productie (5)
  CavalorHuisdieren | international
  RentreeZorginstellingen |
  Arcelor MittalIndustriële Goederen en Diensten | international
  Toerisme VlaanderenOverheid | national

  Meer informatie over Video Productie


 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Copywriting (9)
  Content WritingVideo MarketingCreative CopywritingTranslation ServicesCreative WritingStoryboard WritingNarrative CopywritingCreative VideoWhiteboard Movie
  Projecten in Copywriting (10)
  WorkingArts - 2D Explainer - Copywriting
  STAD DEINZE - 3D Explainer - Copywriting
  Arcelor Mittal - Live action - Copywriting
  ILVO - Explainer Farmers of the Future - Copywriting
  Klanten in Copywriting (10)
  Flan CaramelMedia | national
  EuroHealthNetOverheid | national
  WEngagePersoneelszaken | national
  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekOverheid | international

  Meer informatie over Copywriting


 • Beschrijving
  Flan Caramel excels in crafting distinctive and memorable brands, emphasizing simplicity and clarity in our design approach. With a track record of successful branding projects, we bring added value through our commitment to creating authentic and impactful brand identities.
  Skills in Branding & Positionering (17)
  Corporate Identity DesignBedrijfsidentiteitTarget Market DefinitionB2C PositioningIdeal Customer Profile DefinitionB2B PositioningBrand PositioningAudio BrandingLogo BrandingBranding+7
  Projecten in Branding & Positionering (2)
  KU Leuven - Explainer video - Branding & Positionering
  Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf - Branding & Positionering
  Klanten in Branding & Positionering (2)
  Stad GentNon-profit | national
  KU LeuvenNon-profit | national

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  Flan Caramel specializes in effective online advertising strategies that captivate target audiences. We bring added value through tailored campaigns, leveraging data-driven insights to maximize reach and engagement for our clients.
  Skills in Online Advertising (1)
  Digital Advertising
  Projecten in Online Advertising (3)
  Cavalor - Aftermovie 2023 - Online Advertising
  Brussel Danst - Promo video - Online Advertising
  KU Leuven - Explainer video - Online Advertising
  Klanten in Online Advertising (3)
  CavalorHuisdieren | international
  KU LeuvenNon-profit | national
  Dift-Profploeg-Overheid | national

  Meer informatie over Online Advertising


 • Beschrijving
  Flan Caramel is dedicated to elevating brands through strategic social media presence. We bring added value by creating engaging content and fostering meaningful connections, ensuring our clients stand out in the dynamic landscape of social media platforms.
  Skills in Social media (4)
  Social Media GrowthSocial Media ManagementSocial Media ContentVideo Marketing
  Projecten in Social media (5)
  WorkingArts - 2D Explainer - Social media
  Arcelor Mittal - Live action - Social media
  Cavalor - Aftermovie 2023 - Social media
  Brussel Danst - Promo video - Social media
  Klanten in Social media (5)
  Dift-Profploeg-Overheid | national
  Arcelor MittalIndustriële Goederen en Diensten |
  CavalorHuisdieren | international
  Flan CaramelMedia | national

  Meer informatie over Social media


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Evenement (4)
  live-actionAftermovieMovieFilming
  Project in Evenement (1)
  Cavalor - Aftermovie 2023 - Evenement
  Klant in Evenement (1)
  CavalorHuisdieren | international

  Meer informatie over Evenement


 • Beschrijving

  Geen beschrijving opgegeven voor deze service.

  Skills in Audio Productie (4)
  Sound DesignJingleLive PerformancePodcast Recording
  Projecten in Audio Productie (6)
  Arcelor Mittal - Live action - Audio Productie
  Cavalor - Aftermovie 2023 - Audio Productie
  MPACT - 3D Explainer - Audio Productie
  Arcelor Mittal - Video / 3D animation (Short) - Audio Productie
  Klanten in Audio Productie (6)
  CavalorHuisdieren | international
  MPACTLogistiek & Supply Chain | national
  Toerisme VlaanderenOverheid | national
  Arcelor MittalIndustriële Goederen en Diensten | international

  Meer informatie over Audio Productie

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Flan Caramel om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.
Team

9 leden in Flan Caramel's team

Flan Caramel cover
VerhaalJoris en Simon, aangenaam, Flan Caramel is ons geesteskind. Wij combineren onze ervaring in de filmwereld met doorgedreven marketing skills. Je kunt dus wel stellen dat we elkaar aanvullen. Concreet betekent dit dat we streven naar creatieve, originele video’s die triggeren, maar waarbij de boodschap effectief over kom
Neem gemakkelijk contact op met Flan Caramel's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Flan Caramel heeft 0 awards gewonnen


Reviews

Reviews

5/5
(2 reviews)
CT
Claire TobbackCEO at Click & Retail Solutions
ServiceVideo Productie
SectorRetail
Team1 - 10
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration

What was the objective behind your collaboration?2 explainer video's maken voor mijn start-up.

What did you enjoy the most during your collaboration?Het creatieve proces, het uittekenen van het scenario's, overlopen van het design en de snelle opvolging van feedback.

Claire Tobback recommends this agency


ServiceVideo Productie
SectorRetail
Team1 - 10

AD
Audrey De BockMarketing assistant at Nutriquine NV
ServiceVideo Productie
SectorHuisdieren
Team11 - 50
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration

What was the objective behind your collaboration?Van moeilijke, ingewikkelde onderwerpen een video maken die verstaanbaar is voor iedereen

What did you enjoy the most during your collaboration?Brainstorm sessies + zien van het eindresultaat

Audrey De Bock recommends this agency


ServiceVideo Productie
SectorHuisdieren
Team11 - 50
Gewerkt met Flan Caramel?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van Flan Caramel

Details • HoofdkantoorRue des Chartreux 19, 1000 Bruxelles, Belgium

Flan Caramel-vimeoFlan Caramel-twitterFlan Caramel-youtubeFlan Caramel-facebookFlan Caramel-linkedin