Live Impact | Eventmarketing (+ 9 Bewertungen) | Sortlist
Live Impact | Eventmarketing cover
Live Impact | Eventmarketing logo

Live Impact | Eventmarketing

verified-flag
s-Hertogenbosch, Niederlande
Brand Stories, Big Smiles.
We maken zakelijke bijeenkomsten leuker en effectiever. Je schakelt ons in om je live-bijeenkomsten leuker en effectiever te maken. Klinkt simpel, maar daar is goed over nagedacht. Want vaak leveren campagnes en evenementen nog te weinig op, zijn ze voor je doelgroep niet leuk genoeg om top-of-mind te blijven, of kun je het eindresultaat niet meten. En dat is zonde van je investering vinden wij. Bij Live Impact doen we dit daarom anders dan de rest van Nederland. Sinds 1998 bedenken we verfrissende concepten en produceren we complete campagnes of evenementen die opvallen en écht iets opleveren. Denk hierbij aan relatiedagen, personeelsfeesten, kick-offs, productintroducties, open dagen, congressen, teambuildingsessies of incentives. Bijeenkomsten met een creatief en origineel verhaal. Waar je enthousiast van wordt, waar je doelgroep op af komt en weer energie van krijgt. Die inspelen op het merk én de bijbehorende emotie. Want op het kruispunt van boodschap en beleving, is de impact nog steeds maximaal. Ook voor jouw merk. live-impact.nl ________________________________________________________ WE MAKE MEETINGS MORE FUN AND MORE EFFECTIVE You call on us to make your live meetings more fun and effective. Sounds simple, but good thought has been given to that. Because often campaigns and events do not deliver enough, are they not fun enough for your target group to stay top-of-mind, or you cannot measure the end result. And that is a waste of your investment, we think. At Live Impact we therefore do this differently from the rest of the other agency's. Since 1998 we come up with refreshing concepts and we produce complete campaigns or events that stand out and really deliver something. This includes relationship days, staff parties, kick-offs, product introductions, open days, conferences, team building sessions or incentives. Meetings with a creative and original story. What makes you enthusiastic, what your target group comes to and gets energy from again. They respond to the brand and the associated emotion. Because at the intersection of message and experience, the impact is still maximum. Also for your brand. live-impact.nl
21 Personen im Team
Spricht Deutsch, Englisch, Niederländisch
14 Projekte in ihrem Portfolio
Arbeitet remote auf der ganzen Welt
Sortlist Mitglied seit 2020
Gegründet 1997
2 Auszeichnung*en erhalten

Dienstleistungen

5 Dienstleistungen angeboten von Live Impact | Eventmarketing

Dienstleistungen
Erfahrungsstufe

Bewertungen
Ab

 • Beschreibung
  We zijn van vele markten thuis. Doordat we al meer dan 20 jaar evenementen en campagnes mogen maken, weten we een beetje waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Dat wil niet zeggen dat we denken dat we alles weten. Integendeel. We schakelen graag en veel met een selecte club specialisten die we in de loop der jaren om ons heen hebben verzameld.

  Een evenement maakt vaak onderdeel uit van een campagne. In het voortraject helpen we je met het bepalen van de juiste doelgroep en dragen we ideeën aan hoe je deze het best kunt benaderen en overtuigen. Dit doen we door de juiste content op het juiste moment naar de juiste mensen te brengen. Zo ontstaan er vaak meerdere (kleinere) evenementen voordat het "grote" event plaats gaat vinden. We maken reuring en zorgen ervoor dat je event top-of-mind bij je doelgroep blijft. Voor alle evenementen samen bedanken we een overkoepelend thema of pay-off. Dit zorgt voor herkenbaarheid en structuur bij je doelgroep. We ontwerpen de visuele uitingen en zorgen ervoor dat deze naadloos aansluiten bij je bestaande huisstijl.

  Bij de invulling van het programma, kijken we samen naar wat de doelgroep aanspreekt en wat niet. Soms helpt het om vantevoren een kort interview met personen uit de doelgroep te houden. Of we bekijken de onderdelen die op eerdere events zijn gekozen en hoe daarop is gereageerd. Als er een keuze is gemaakt voor communicatie, locatie, programma, locatie, decor en catering zorgen we ervoor dat alles productioneel wordt geregeld en goed op elkaar wordt afgestemd qua logistiek. Mega belangrijk, want je krijgt bij een event maar één keer de kans om het goed te doen.

  Tijdens het evenement halen we content op. Zowel bij de gasten als eventuele sprekers of entertainment. Dit leggen we vast zodat we het na afloop van het evenement kunnen delen. Bij sommige andere bureaus stopt het evenement als de deuren dicht gaan. Wij vinden het een sport om na het evenement de gasten zo lang mogelijk na te laten genieten. Vaak is zo'n after-event traject de start van het volgende nieuw te organiseren event.

  Bij alles wat we doen geloven we sterk in de kracht van leuk. Want zeg nu eerlijk: er zijn toch al genoeg saaie zakelijke bijeenkomsten die niet opvallen? Leuk zorgt ervoor dat zaken blijven hangen, dat ze opvallen. En: leuk is hét perfecte verbindingsmiddel tussen mensen. En, niet onbelangrijk, het zorgt ervoor dat er tijdens de projecten die we doen veel gelachen wordt.

  _______________________________

  We are experienced in many markets. Because we have been able to create events and campaigns for more than 20 years, we know a bit where Abraham gets the mustard from. That's not to say we think we know everything. On the contrary. We like to interact a lot with a select club of specialists that we have gathered around us over the years.

  An event is often part of a campaign. In the preliminary phase, we help you determine the right target group and we propose ideas on how you can best approach and convince them. We do this by bringing the right content to the right people at the right time. For example, several (smaller) events often arise before the "big" event takes place. We create a buzz and ensure that your event remains top-of-mind with your target group. For all events together, we design an overarching theme or pay-off. This ensures recognisability and structure among your target group. We design the visual expressions and ensure that they fit seamlessly with your existing house style.

  When designing the programme, we look together at what appeals to the target group and what does not. Sometimes it helps to have a short interview with people from the target group beforehand. Or we look at the components that have been chosen at previous events and how they have responded to them. Once a choice has been made for communication, location, program, location, decoration and catering, we ensure that everything is arranged production-wise and is properly coordinated in terms of logistics. Very important, because at an event you only get one chance to do it right.

  We will collect content during the event. Both with the guests and any speakers or entertainment. We record this so that we can share it after the event. At some other agencies, the event stops when the doors close. We think it is a sport to let the guests enjoy as long as possible after the event. Such an after-event trajectory is often the start of the next new event to be organised.

  We strongly believe in the power of fun in everything we do. Because let's be honest: there are already enough boring business meetings that don't stand out. "Fun" ensures that things stick, that they stand out. And: fun is the perfect means of connecting people. And, not unimportant, it ensures that there is a lot of laughter during the projects we do.
  Skills in Event (64)
  CommunicatieContent CreationEvent MarketingEvent ManagementStrategyConceptPlanningProducingevenementevents+54
  Referenzen in Event (14)
  Diner CEO - Event
  Crazyland - Event
  Handpicked Digital Playground Festival - Event
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Event
  Bewertungen in Event (8)
  Alex de Greef
  Esther van Halen
  Marloes Vonk
  Wendy Roos
  Kunden in Event (14)
  AnonymousIndustriegüter & Service | international
  BoskalisLogistik & Supply Chain | international
  AlphabetAutomobil | international
  SAPSoftware & Computerservice | international

  Erfahren Sie mehr über Event


 • Beschreibung
  We houden van reuring. Reuring is het leukst als die tussen mensen ontstaat. En als het bijzonder is, opvalt en andere mensen er op een positieve manier over gaan praten. Met onze jarenlange ervaring in evenementen, weten we precies hoe we je doelgroep in beweging kunnen krijgen. En wie we daarvoor binnen een bepaalde setting in moeten zetten. Soms is dat een bekend iemand, soms ook helemaal niet. Soms is dat in een fietstunnel en soms in een kasteel. Uiteindelijk draait het om de emotie die het oplevert. Want emotie helpt om ervoor te zorgen dat mensen anders tegen zaken aan gaan kijken. En gaan geloven in jou in plaats van in de concurrent.

  -----------------------------------

  We love excitement.

  Turmoil is most enjoyable when it arises between people. And if it is special, it stands out and other people start talking about it in a positive way. With our years of experience in events, we know exactly how to get your target audience moving. And who should we deploy for this within a certain setting. Sometimes it's someone you know, sometimes not at all. Sometimes that is in a bicycle tunnel and sometimes in a castle. In the end, it's all about the emotion it produces. Because emotion helps to make people look at things differently. And start to believe in you instead of in the competition.
  Skills in Öffentlichkeitsarbeit (PR) (11)
  event managementevent logistiekprofessioneel event managementinternationaal event managementevenementenorganisatieevenement marketingevenement planningevenement productiespeciale evenementenguerilla reclame+1
  Referenzen in Öffentlichkeitsarbeit (PR) (5)
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Öffentlichkeitsarbeit (PR)
  SAP Partner Awards 2022 - Öffentlichkeitsarbeit (PR)
  Boskalis Beach Cleanup - Öffentlichkeitsarbeit (PR)
  Menzis online relatie-event - Öffentlichkeitsarbeit (PR)
  Kunden in Öffentlichkeitsarbeit (PR) (5)
  MenzisVersicherung | national
  SAPSoftware & Computerservice | international
  Spaarne GasthuisKrankenhäuser & Gesundheitswesen | regional
  Joanknecht AccountantsRechnungswesen | national

  Erfahren Sie mehr über Öffentlichkeitsarbeit (PR)


 • Beschreibung
  Een sterk merk is een aantrekkelijk merk. Dat zeggen onze kantoorvrienden van Arthur & Brent. Samen trekken we op om je branding en positionering (nog) scherper te maken. En daarbij is een live event vaak een effectief hulpmiddel.

  ---------------------

  A strong brand is an attractive brand. That's what our Arthur & Brent office friends say. We work together to make your branding and positioning (even) sharper. And a live event is often an effective tool.
  Skills in Markenbildung & Positionierung (26)
  CommunicatiestrategieEmployer BrandingMerkstrategieMerkidentiteiteventsevent marketingspecial eventsevent planningevent productionb2b branding+16
  Referenzen in Markenbildung & Positionierung (7)
  Crazyland - Markenbildung & Positionierung
  Handpicked Digital Playground Festival - Markenbildung & Positionierung
  Gala van de Vrouwenkwaaltjes - Markenbildung & Positionierung
  Congres jubileum 25 jaar Transport en Logistiek NL - Markenbildung & Positionierung
  Kunden in Markenbildung & Positionierung (7)
  ICT Bedrijf (Internationaal)Software & Computerservice | international
  AlphabetAutomobil | international
  SAPSoftware & Computerservice | international
  TLNTransport | international

  Erfahren Sie mehr über Markenbildung & Positionierung


 • Beschreibung

  Für diese Dienstleistung ist keine Beschreibung vorhanden.


  Erfahren Sie mehr über Marketing


 • Beschreibung

  Für diese Dienstleistung ist keine Beschreibung vorhanden.


  Erfahren Sie mehr über Print

Benötigen Sie eine dieser Dienstleistungen?

Fragen Sie Live Impact | Eventmarketing nach einem Angebot und erhalten Sie in kürzester Zeit eine Antwort.
Team

21 Mitglieder in Live Impact | Eventmarketing's Team

Live Impact | Eventmarketing cover
GeschichteLive Impact maakt uitsluitend gebruik van de allerbeste freelancers uit Nederland en daar buiten. Gek? Nee, al 20 jaar een bewuste keuze. We vinden dat iedere opdrachtgever de beste mensen voor zijn project verdient. En dat kan alleen als je voor elke klus de luxe hebt om te kiezen wie het project gaat begeleiden.
Einfache Kontaktaufnahme mit Live Impact | Eventmarketings Team

Senden Sie ihnen eine Nachricht und erhalten Sie in kürzester Zeit eine Antwort.


Auszeichnungen

Live Impact | Eventmarketing wurde 2 Mal ausgezeichnet

Planetree Award2017-1-1

Certified Leading Agency IDEA2017-1-1

Bewertungen

9 Bewertungen für Live Impact | Eventmarketing

4.7/5
(9 Bewertungen)
ES
Ellis SprokelHoofd Businesscommunicatie & Content bei APG
DienstleistungEvent
SektorBanken & Finanzen
Team1001 - 5000
4/5
Budget
Qualität
Zeitplan
Zusammenarbeit

Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?Live Impact heeft op basis van onze briefing (een unieke locatie, verschillende sferen en verrassingen, gevarieerd entertainment, op- en afschaalmogelijkheden, goed en slecht weer scenario's) het concept en de uitvoering verzorgd van het personeelsfeest voor 1700 gasten.

Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?Werken met Live Impact betekent echt samen optrekken en als een gezamenlijk team werken aan het event. Van briefing scherp krijgen, samen locaties bezoeken, samen naar de cateraar, goede meetings tussendoor. En ook op de dag van het event optimale betrokkenheid van het hele team (met natuurlijk echte Brabantse worstenbroodjes). Korte lijnen en een goede sfeer.

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?Het afgelopen jaar was de markt redelijk overspannen. Iedereen wilde weer een feest; dus veel toeleveranciers zaten overvol. Dat betekende soms langer wachten op reacties. Dat lag niet zozeer aan Live Impact zelf, maar wel aan de andere partijen die weer nodig zijn om de juiste informatie te krijgen.

Ellis Sprokel empfiehlt diese Agentur


DienstleistungEvent
SektorBanken & Finanzen
Team1001 - 5000

EV
Esther van HalenCommunicatie medewerker bei GGz Breburg
DienstleistungEvent
SektorKrankenhäuser & Gesundheitswesen
Team1001 - 5000
5/5
Budget
Qualität
Zeitplan
Zusammenarbeit

Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?Het bureau heeft geholpen om een fantastisch personeelsfeest neer te zetten met voor ieder wat wils

Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?Lizzy en Anouk zijn erg fijn om mee samen te werken. Ze zijn mega enthousiast, hebben creatieve ideeën, denken goed in oplossingen en weten hoe ze een geweldig feest kunnen neerzetten.

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?Enige verbeterpunten hadden meer met de locatie zelf te maken (al was deze voor de rest super, uitstraling was top! En door de meerdere ruimtes kon je echt voor iedereen iets leuks neerzetten: op drie verschillende plekken dj's/bands, silent disco, escaperoom, jeu de boulesbaan, etc. Erg leuk). Het geluid bij de opening was alleen niet goed verstaanbaar en kreeg van meerderen terug dat ze het erg warm vonden binnen.

Esther van Halen empfiehlt diese Agentur


DienstleistungEvent
SektorKrankenhäuser & Gesundheitswesen
Team1001 - 5000

MV
Marloes VonkMarketing Professional bei Rapid Circle
DienstleistungEvent
SektorSoftware & Computerservice
Team51 - 200
4.25/5
Budget
Qualität
Zeitplan
Zusammenarbeit

Was war das Ziel Ihrer Zusammenarbeit?Live Impact heeft ons geholpen bij de organisatie van ons Company Weekend.

Was hat Ihnen während Ihrer Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht?Het informele contact en meedenken hoe wij het leukste weekend van het jaar konden invullen.

Marloes Vonk empfiehlt diese Agentur


DienstleistungEvent
SektorSoftware & Computerservice
Team51 - 200

Haben Sie mit Live Impact | Eventmarketing gearbeitet?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns.

Bewertung abgeben

Kontakt

Kontaktdetails von Live Impact | Eventmarketing

Details


https://live-impact.nl

 • HeadquarterVeemarktkade 8, 5222 AE 's-Hertogenbosch, Netherlands