IMPRES (+ 7 reviews) | Sortlist

IMPRES cover
IMPRES logo

IMPRES Zwolle, Netherlands

Verified
Impres brengt creatieve ideeën en slimme technieken samen om digitale ervaringen te creëren die het verschil maken.  Impres ontwerpt en ontwikkelt digitale oplossingen met een sterke focus op conversie. We brengen strategie, design, techniek en online marketing in één proces samen om tot het beste resultaat te komen. Voorop staat dat wij ons het meest thuis voelen aan de frontlinies van het internet. We verkennen de grenzen en gebruiken onze ervaring om jou verder te helpen. Veel meer dan alleen websites We doen meer dan alleen ‘websites bouwen’. We maken grondige analyses van de markt, interviewen jouw klanten en lopen stage om beter te begrijpen wat je nodig hebt. Het resultaat? Websites, applicaties en online marketingcampagnes die converteren. We werken niet vóór maar mét onze klanten We geloven dat het beste resultaat voortkomt uit een intensieve samenwerking gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid. Dit betekent dat we soms tegengas geven. De gebruiker centraal We ontwerpen niet voor gebruikers, maar voor mensen. We zijn geïnteresseerd in de manier waarop techniek wordt gebruikt en vertalen dit naar onze ontwerpen. Zo ontstaat een uniek ontwerp dat is toegespitst op de doelen die je graag wilt bereiken. Werken op basis van Scrum Wekelijks doen we bij Impres meerdere projecten voor klanten uit verschillende branches. Dit doen wij met Scrum, omdat we hiermee de beste resultaten voor onze klanten kunnen behalen. Meedenken, volledige focus en snel zichtbaar resultaat zijn slechts een paar voordelen van onze manier van werken.  Blije werknemers = blije klanten We doen er alles aan om het werken bij Impres zo leuk mogelijk te maken. Smoothies? Check! Verzorgde lunch? Check! De beste tools? Check! Maar vooral: elk teamlid vormt een cruciaal onderdeel van het geheel dat wij Impres noemen. Het resultaat? Een verzameling mensen die hun enthousiasme graag met je deelt. EN: Impres brings together creative ideas and smart techniques to create digital experiences that make a difference.  Impres designs and develops digital solutions with a strong focus on conversion. We bring strategy, design, technology and online marketing together in one process to achieve the best results. First and foremost, we feel most at home on the front lines of the internet. We explore the boundaries and use our experience to help you further. Much more than just websites We do more than just 'building websites'. We make thorough analyses of your market, interview your clients and perform activities to better understand what you need. This results in websites, applications and online marketing campaigns that convert. We don't work for, but with our clients We believe that the best result comes from intensive cooperation based on trust and honesty. This means that we sometimes back-pedal. The user is central We do not design for users, but for people. We are interested in the way technology is used and translate this into our designs. This creates a unique design that is focused on the goals you would like to achieve. Working Scrum-based Every week at Impres we conduct several projects for clients from different industries. We do this with Scrum, since it enables us to achieve the best results for our customers. Thinking along, full focus and quick visible results are just a few of the advantages of our way of working.  Happy employees = happy customers We do everything we can to make working at Impres as enjoyable as possible. Smoothies? Check! Care for lunch? Check! The best tools? Check! But above all: each team member is a crucial part of the whole we call Impres. The result? A collection of people who like to share their enthusiasm with you.
43 people in their team
Speaks Dutch, English
11 projects in their portfolio
Works remotely across the globe
Sortlist member since 2018
Founded in 2002
4 awards conferred

Services

2 services offered by IMPRES

Service name
Experience level

Related reviews
Starting from

 • Description
  Geen enkele organisatie is gelijk. Wij helpen je bij het uitwerken van een digitale strategie die aansluit bij jouw doelgroep. Daarin gaan we ver: naast creatieve brainstormsessies en uitgebreide marktanalyses lopen we ook geregeld stage bij onze opdrachtgevers. - Strategische sparringpartner - Welke (online) koers gaat jouw organisatie varen? Dat is afhankelijk van de doelen die je wilt behalen. We kijken samen naar de huidige situatie van jouw organisatie en naar de gewenste situatie. Hoe kom je van de ene situatie naar de andere? En wat is daar voor nodig? Hoe bereik je jouw doelgroep? Ook kijken we wat haalbaar is qua planning. Wij treden op als strategische sparringpartner. Dit betekent dat we niet alleen uitvoerder zijn van strategische projecten, maar ook daadwerkelijk met jou meedenken over een passende strategie. Een strategie die niet alleen doeltreffend is, maar ook realistisch. Wij zetten net dat stapje extra om jou te helpen. Wij geven advies op basis van onze expertise en bevindingen. Dit advies is altijd op maat. Op deze manier kom jij bij de gewenste situatie! Waarom IMPRES? - We zijn open in onze communicatie en hebben geen geheimen. - We werken niet vóór maar mét onze klanten. - We zijn kritisch naar ons zelf maar ook naar onze klanten. - We zijn veel meer dan alleen online marketing en webdevelopment. - We stellen de gebruiker centraal in al onze online activiteiten. - Meedenken én uitvoeren - Aan de hand van creatieve brainstormsessies doen we ideeën op en denken we na over de mogelijkheden voor jouw succes. Om de situatie goed in kaart te brengen voeren we uitgebreide analyses uit en kijken we mee met jouw organisatie. Dit gebeurt onder andere aan de hand van stages; onze medewerkers lopen met jouw bedrijf en werknemers mee. Ook voeren we regelmatig designsprints uit en zitten we bijvoorbeeld aan tafel met het management. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de in- en externe processen van jouw organisatie. Vervolgens kunnen wij samen met jou een effectieve en doeltreffende strategie neerzetten. Na het strategische advies komt de uitvoering. Door verschillende (deel)projecten op te stellen houden we het werk overzichtelijk en behapbaar. Bij elk projectonderdeel blijven we onszelf de ‘waarom’-vraag stellen om het doel niet uit het oog te verliezen. Aan de hand van de scrum-methode worden de projecten in goede banen geleid en kunnen projecten snel uitgerold en gelanceerd worden. Op deze manier werken we zo efficiënt mogelijk en kan jij met jouw strategie online impact maken! Of het nou gaat om het bouwen van een website, webapplicatie of het uitvoeren van een online marketingopdracht: wij houden altijd de bijbehorende strategie in ons achterhoofd om doelen te bereiken. - Samen met ons online innoveren? - Kom eens langs om kennis te maken.
  Skills in Digital Strategy (24)
  Growth HackingOnline StrategyGrowth Marketingmarketing hacksvalue proposition definitionuser experimentspersona definitionscrum methodologyonline marketing strategycustomer+14
  Works in Digital Strategy (10)
  Fiscount - Kennis- en adviescentrum - Digital Strategy
  Sparkling Jewels - Van B2B naar B2C - Digital Strategy
  Hogeschool Viaa - Digital Strategy
  Ergocare - Sterke stijging conversies - Digital Strategy
  Review in Digital Strategy (1)
  Esther Huijbregts
  Clients in Digital Strategy (10)
  ErgocareHospitals & Healthcare | national
  Sparkling JewelsLuxury Goods & Jewelry | national
  FiscountAccounting | national
  BS&FInsurance | national

  Learn more about Digital Strategy


 • Description
  - Webdevelopment - Nadat het concept staat voor jouw website of webapplicatie gaan wij aan de slag met de technische realisatie. Dit betekent dat we jouw website of webapplicatie in de steigers zetten en gaan bouwen. Door de beste en nieuwste technieken, jarenlange ervaring en pure ambacht te combineren zorgen we ervoor dat het resultaat perfect aansluit bij jouw doelstellingen. Zo is jouw oplossing stabiel, veilig, snel en betrouwbaar en creëren we op alle apparaten een authentieke en perfecte beleving van jouw organisatie. Uiteraard doen we dit binnen het agile scrumproces waarmee wij werken. - Concept & (Interaction) Design - Over werkelijk elk aspect denken we na: de bezoekerservaringen van de huidige website, hoe je concurrenten presteren, de psychologische aspecten van bezoekersgedrag en hoe we jouw organisatie authentiek neerzetten. Vanuit de strategie ontwerpen we een bezoekerservaring en een ontwerp waar de pixels vanaf knallen! - Techniek - Door bestaande technieken, jarenlange ervaring en pure ambacht te combineren zorgen we ervoor dat het resultaat perfect aansluit bij jouw doelstellingen. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technieken. Zo is jouw oplossing stabiel, veilig, snel en betrouwbaar en creëren we op alle apparaten een authentieke en perfecte beleving van jouw organisatie. - Samen met ons online innoveren? - Kom eens langs om kennis te maken.
  Skills in Website Creation (10)
  backend developmentopen source developmentgrowth mindsetWordPressWeb DevelopmentWebsite MarketingWebsite CreationApplication Developmentcustom websitefrontend framework
  Works in Website Creation (9)
  Fiscount - Kennis- en adviescentrum - Website Creation
  Hogeschool Viaa - Website Creation
  Ergocare - Sterke stijging conversies - Website Creation
  SMT - Volledige digitalisering & automatisering - Website Creation
  Review in Website Creation (1)
  Sonja Postma
  Clients in Website Creation (9)
  BS&FInsurance | national
  ErgocareHospitals & Healthcare | national
  SMT BeneluxConstruction | international
  GroenOpgewekt 5.0Utilities |

  Learn more about Website Creation

In need of one of those services?

Ask IMPRES for a quote and get a reply in no time.Portfolio

11 projects performed by IMPRES

Fiscount - Kennis- en adviescentrum
Fiscount - Kennis- en adviescentrum

Project made for Fiscount in the Accounting industry for a B2B audience in 2021.Fiscount is een samenwerkingsverband van accountants, fiscalisten, juristen en aanverwante zakelijke dienstverleners. Fiscount is, sinds 1989, hét kennis- en adviescentrum voor de accountancybranche in Nederland. Zij bieden meer dan 700 aangesloten kantoren ondersteuning op terreinen die zij zelf niet of onvoldoende in huis hebben.Fiscount heeft een brede ‘matrix’ gevuld met allerlei specialismen en vaardigheden, per vakgebied, en heeft de ambitie haar dienstverlening te ontsluiten op basis van een one-stop-shop concept wat uniek is in de branche.De gebruiker centraalFiscount wil haar dienstverlening op een dusdanige wijze ontsluiten waardoor kantoren slechts een telefoontje, een mailtje of een muisklik verwijderd zijn van een antwoord op een vraagstuk of een gereedschap of tool voor de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast wilden zij de interne processen verder optimaliseren, zodat de afdeling kantorenondersteuning minder tijd kwijt is aan administratieve rompslomp en meer tijd kan spenderen aan datgene waar Fiscount veel waarde aan hecht, klantcontact en kantorenondersteuning.De opdracht? Ontwikkel een platform die het uitgebreide complete dienstenpakket van Fiscount op een overzichtelijke manier presenteert aan de bezoekers. De focus moet op gebruikersgemak komen te liggen. Alles om de kantoren te ontzorgen zodat zij vooral bezig kunnen zijn met hun kernactiviteiten als vrije beroeper en tegelijkertijd altijd een sparringpartner of gereedschap binnen handbereik hebben.

AdvertisingBranding & PositioningContent Strategy+12
Read more
Sparkling Jewels - Van B2B naar B2C
Sparkling Jewels - Van B2B naar B2C

Project made for Sparkling Jewels in the Luxury Goods & Jewelry industry for a B2B / B2C audience in 2021.Vertaling van B2B-markt naar B2C-klantEssence biedt Original Equipment Manufacturing (OEM) en Original Design Manufacturing (ODM) diensten op maat voor de accessoire- en sieradenindustrie. Productiediensten (design & productie) onder Nederlands management. Sparkling Jewels is één van de concepten die zij 5 jaar geleden succesvol hebben gelanceerd. In de afgelopen jaren hebben ze een groot marktaandeel B2B ingewonnen.De sieradenbranche, waarbij juweliers de dealers zijn, is van oudsher een traditionele markt. Toch vindt in deze branche ook steeds meer de verschuiving naar online plaats, met name voor de doelgroep tot 45 jaar. Na een trial-campagne én een fijne samenwerking in december 2019 slaan IMPRES en Essence collections de handen ineen om van Sparkling Jewels een succesvol lifestylemerk te maken.Synergie in het creëren van lifestylemerkEr is een innige samenwerking aangegaan om de diensten die Essence inhouse heeft (zoals visual content creëren en office management) te binden aan de activiteiten en kennis die IMPRES heeft. Hierdoor ontstaat er synergie en kan Essence - door uitvoerende werkzaamheden zelf op te pakken - ook kostenefficiënt werken.Gezamenlijk doel: Van Sparkling Jewels een lifestylemerk creëren om zo de naamsbekendheid te verhogen dat indirect bijdraagt aan de conversie, zowel offline bij de juweliers als online in de webshop.Om van het succesvolle B2B-concept een B2C-lifestyle merk te ontwikkelen, zijn er verschillende fases doorlopen opgedeeld in sprints en een abonnement. IMPRES fungeert binnen de samenwerking als strategische sparringspartner en aanjager.

AdvertisingBranding & PositioningContent Strategy+5
Read more
Hogeschool Viaa
Hogeschool Viaa

Project made for Viaa in the Education industry for a B2C audience. De slogan: ‘Als je gelooft in je werk’ verwoord al waar Viaa voor staat. Bij Viaa leven ze namelijk vanuit het Woord van God. Dat zie je terug in de omgang en begeleiding van medewerkers en studenten. De christelijke Zwolse hogeschool hecht grote waarde aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. Viaa biedt voltijd en deeltijd opleidingen, masters, cursussen en trainingen aan.

Branding & PositioningDigital StrategyErgonomy (UX/UI)+5
Read more
Ergocare - Sterke stijging conversies
Ergocare - Sterke stijging conversies

Project made for Ergocare in the Hospitals & Healthcare industry for a B2B / B2C audience in 2021. Ergocare is een specialist op het gebied van plafondtilliften en richt zich op het adviseren, leveren en monteren van plafondtilsystemen. Ergocare is actief in Nederland en België en heeft inmiddels vele verpleeghuizen, ziekenhuizen en instellingen voor gehandicapten voorzien van passende plafondtilsystemen. Daarnaast doet Ergocare aan homecare, namelijk het leveren en monteren van tilliften in thuissituaties.

Branding & PositioningContent StrategyDigital Strategy+9
Read more
SMT - Volledige digitalisering & automatisering
SMT - Volledige digitalisering & automatisering

Project made for SMT Benelux in the Construction industry for a B2B audience in 2021. Full service distributeurSMT (Services, Machinery & Trucks) is een toonaangevend full service distributiebedrijf van machines en machineonderdelen van grote merken als Volvo Construction Equipment, Sennebogen & Holms. Sinds 70 jaar is SMT (voorheen Kuiken Groep) internationaal actief. SMT Benelux heeft ongeveer 300 mensen in dienst. Klanttevredenheid, duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke pijlers van SMT.Uiteenlopende processen en beschikbare data SMT is een grote organisatie en heeft te maken met veel partijen: werknemers, klanten en leveranciers. Voor uiteenlopende in- en externe processen wordt er gewerkt met verschillende systemen. Denk bijvoorbeeld aan een intranet, een inlogportaal voor klanten en een webshop. De uitdaging is om de hele organisatie te digitaliseren, ofwel alle systemen te ontsluiten naar internet, en informatie toegankelijk te maken voor alle betrokken partijen.Toegankelijk en aantrekkelijk Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel bij SMT. Ook klanten dienen makkelijk informatie te verkrijgen of machinegegevens in te zien of te achterhalen. Het is de uitdaging om de klanttevredenheid naar een nóg hoger level te tillen door klanten zo goed mogelijk te bedienen en systemen toegankelijk en aantrekkelijk te maken. En daar helpt IMPRES bij.

AdvertisingBranding & PositioningContent Strategy+12
Read more
Pouw Automotive - Dynamische Banner Advertenties
Pouw Automotive - Dynamische Banner Advertenties

Project made for Pouw Automotive in the Transportation industry for a B2B / B2C audience in 2021.Pouw Automotive is officieel merkdealer van Audi, SEAT, Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens en Škoda en voorziet in mobiliteitsbehoeften. Professionaliteit en kwaliteit zijn belangrijke pijlers van Pouw om klanten optimaal te kunnen laten genieten van zorgeloze mobiliteit.Naast de showrooms waar de verschillende personen- en bedrijfswagens te bewonderen zijn, is er de website. Hier zijn de verschillende modellen ook terug te vinden; elke auto staat perfect gefotografeerd op de website. Pouw wil beter inspelen op de digitalisering en meer leads genereren. JOUW® bureau, het vaste reclamebureau van Pouw, vroeg ons om samen te werken en onze krachten te bundelen.

AdvertisingBranding & PositioningContent Strategy+7
Read more
Have a similar project?

Ask IMPRES for a quote and get a reply in no time.


Team

43 members in 's team

IMPRES cover
Easily get in touch with ’s team

Send them a message and get a reply in no time.


Awards

IMPRES was awarded 4 times

fd. Gazelle 20202020-10-31De honderd snelste groeiers van Nederland (naar score)
AdCalls Official Gold Partner2020-01-01
Google partner2021-01-01
Great Place To Work2021-06-30

Reviews

7 reviews for IMPRES

4.58/5
(7 reviews)
Esther HuijbregtsCoördinator marketing & communicatie at Groothuisbouw Emmeloord
ServiceDigital Strategy
SectorConstruction
Team51 - 200
4.5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration
What was the objective behind your collaboration?
Wij wilden synergie creëren in onze marketingactiviteiten, daarnaast waren wij op zoek naar een partner die ons kon ondersteunen in het uitbreiden van onze activiteiten op social media.
What did you enjoy the most during your collaboration?
De samenwerking is vanaf het begin open en eerlijk geweest. Recht door zee met een duidelijk en meetbaar tijdpad.

Esther Huijbregts recommends this agency


ServiceDigital Strategy
SectorConstruction
Team51 - 200

Jacqueline WeijerArea Manager at BS&F
ServicePublic Relations (PR)
SectorManagement Consulting
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration
What was the objective behind your collaboration?
The agency helped filming and producing an interview with one of our business partners
What did you enjoy the most during your collaboration?
We experienced the collaboration to be very professional, flexible, pratical, involved and personal!

Jacqueline Weijer recommends this agency


ServicePublic Relations (PR)
SectorManagement Consulting

Jelle van IerselMarketing specialist at Unica
ServiceOnline Advertising
SectorConstruction
Team1001 - 5000
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration
What was the objective behind your collaboration?
Impres helpt ons met het vorm geven van al onze marketing activiteiten specifiek op het gebied van lead generation
What did you enjoy the most during your collaboration?
Bij Impres wordt er echt gekeken naar de samenwerking, dus niet wij ons stukje doen en Impres hun deel, maar echt in samenwerking zoeken naar de beste oplossingen. Daarnaast is de communicatie super goed, vragen over en weer kunnen altijd en snel gesteld worden en krijgen ook altijd snel een goede response.

Jelle van Iersel recommends this agency


ServiceOnline Advertising
SectorConstruction
Team1001 - 5000

Worked with IMPRES?

Share your experience with us.

Write a review


Contact

Contact details of IMPRES

Details


https://www.impres.nl

 • HeadquarterDokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle, Netherlands

Sortlist logo

We are an independent partner who knows Marketing & Advertising agencies' competitive landscape. Tell us your needs and we'll tell you the agencies you must meet.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Sortlist
 • About
 • Jobs
 • Blog
 • Contact
For clients
 • How it works
 • Testimonials
 • Explore
For agencies
 • How it works
 • Testimonials
 • Pricing
 • I'm an agency