Graviteit (+ 42 reviews) | Sortlist
Graviteit cover
Graviteit logo

Graviteit

verified-flag
Ghent, Belgium
Aantrekkelijke communicatie
Verruimende concepten, designs en content: aantrekkelijke communicatie Wij zijn Graviteit , creatieve wezens die de krachten bundelen om bij elk project het onderste uit de kan te halen. Ons doel als communicatiebureau : zorgen dat jouw bedrijf niet blijft zweven tussen de veelheid aan concurrentie. Samen plaatsen we jouw onderneming op de kaart! Maar vrees niet, we blijven met beide voetjes op de grond. Klaar om samen aan de slag te gaan met jouw communicatie? Sterke communicatie komt enkel tot zijn recht wanneer deze  op maat  van jouw bedrijf is. Niet elke aanpak werkt voor jouw onderneming. Daar is Graviteit zich van bewust. Daarom plaatsen we elke klant in het  middelpunt  van zijn eigen sterrenstelsel. We willen weten welke krachten er van werking zijn en wat er leeft in jouw omgeving. Dit is noodzakelijk voor stevig uitgebouwde communicatie. Enkel zo kan jouw bedrijf  groeien   binnen het universum . We geloven in een  open  en  transparante  manier van communiceren. Het is ons doel om boeiende en succesvolle samenwerkingen tot stand te laten komen. Het spreekt voor zich dat we steeds inzetten op een  partnership op lange termijn , en dat we als communicatiebureau werk afleveren waar we fier op zijn. Overtuigd? Of nog net dat extra duwtje in de rug nodig?  Laten we afspreken, en wie weet voel jij de aantrekking tot Graviteit! www.graviteit.be hello@graviteit.be Broadening concepts, design and content: attracting communication. We are Graviteit , creative beings combining their strengths to get the most out of every project. Our goal as a communication agency ? To make sure that your business doesn’t hover among all your competitors. Together, we pin your business on the map! But fear not, we’ll keep our feet on solid ground. We can’t wait to launch your company’s communication.  Communication only works out great when it is  customized for your business . Not every approach is fitting for each company. Graviteit is aware of this. That is why we place each customer at the centre of his own galaxy . We want to know which forces affect you, and what is going on in your field. This is necessary to develop a strong communication model . Only by doing this can we make your company  grow within the universe . We believe in  open and transparent communication . Our goal is to create fascinating and successful collaborations . It goes without saying that we are always aiming for  long-term partnerships , and that we want to deliver projects that we are proud of. Convinced? Or do you just need that extra push?  Let’s meet, and hopefully you feel the attraction to Graviteit! www.graviteit.be hello@graviteit.be
6 people in their team
Speaks Dutch, English
49 projects in their portfolio
13 collaborations started on Sortlist
Sortlist member since 2017
Founded in 2018
2 awards conferred

Services

6 services offered by Graviteit

Service name
Experience level

Related reviews
Starting from

 • Description
  EEN OPVALLENDE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBSITE: HET MIDDELPUNT VAN JOUW COMMUNICATIESTRATEGIE

  GA VOOR EEN VISUEEL AANTREKKELIJKE SITE ...
  Een website is een belangrijk element binnen jouw bedrijfsidentiteit. De kleuren, de lettertypes, de afbeeldingen, de grafische vormen en de algemene look en feel moeten perfect passen bij jouw bedrijfsimago. Een mooie website nodigt uit om te blijven te kijken en om actie te ondernemen. Een minder aantrekkelijke webpagina schrikt bezoekers af, nog voor ze iets gelezen hebben.

  ... DIE OOK NOG EENS GEBRUIKSVRIENDELIJK IS
  Niet alleen een visueel zwakke website is nadelig voor jouw website. Want ook als jouw website geen logische structuur heeft en als deze geen gebruikersvriendelijke ervaring biedt, zal geen van de bezoekers terugkeren. Een slimme structuur, logische navigatie en responsiviteit zijn een must. Een groot scherm, een laptop, een tablet of een smartphone, een website moet perfect raadpleegbaar zijn op elk apparaat.

  MAAK JOUW BEDRIJF HET ONTHOUDEN WAARD
  Elk bedrijf heeft een eigen verhaal. Door mensen erover te vertellen, laat je hen weten wat jouw sterke punten zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan? Dankzij onze copywriting-vaardigheden zorgen wij ervoor dat jouw bedrijf gehoord wordt. We willen steeds dat mensen vinden wat ze zoeken op jouw website en dat ze betrokken worden bij jouw visie.

  ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE
  Stel, je hebt een mooie, gebruiksvriendelijke website met boeiende inhoud. Maar dit alles is nutteloos als zoekmachines zoals Google jouw website niet vinden. Graviteit neemt de nodige stappen om jouw online zichtbaarheid te vergroten en om jouw positie in de zoekresultaten te verbeteren.

  HET MIDDELPUNT VAN JOUW COMMUNICATIEMIX
  Een website is meestal van groot belang voor bedrijven. Alle andere communicatiemiddelen (zowel online media zoals sociale media, mailings en advertenties, als verschillende gedrukte materialen) worden er aan gekoppeld. Het is een dynamische ruimte waar meer informatie wordt gegeven en waar je de specifieke behoeften van jouw publiek kunt beantwoorden. Aan de andere kant wordt jouw website ook gebruikt om bezoekers te begeleiden naar andere plaatsen, door te linken naar sociale media, door hen uit te nodigen om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief of door gratis stalen aan te bieden.  A USER-FRIENDLY AND STRIKING WEBSITE: THE CENTRE OF YOUR COMMUNICATION STRATEGY

  MAKE IT EASY ON THE EYE…
  Your website is an important element of your corporate identity. The colours, the fonts, the images, the graphics and thus the overall look and feel should perfectly fit the brand. A beautiful website invites you to look further and to take actions. A less attractive webpage scares visitors, and makes sure that they run off without even reading any content.

  … AND SIMPLE TO USE
  Not only a visually weak website reduces traffic. If your website doesn’t have a logical structure and if it doesn’t offer an overall user-friendly experience, none of the visitors will return. Besides a clever structure and navigation, responsive websites are also a must. Large screens, laptops, tablets and smartphones, a website should be shown perfectly on each device.

  TALK ABOUT THE THINGS THAT COUNT
  Each company has its own story. By telling people about it, you let them know about your business’s strengths. Easier said than done? Thanks to our copywriting skills, we make sure your company is heard. We guarantee that people find what they are looking for on your website, and that they are drawn into your vision.

  SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
  So now you have a beautiful, user-friendly website with captivating content. But all of this is useless if search engines like Google don’t find your website. Graviteit takes the necessary steps to enlarge your visibility and to boost your position in the search results.

  THE CENTRE OF YOUR COMMUNICATION MIX
  A website mostly has a large importance for companies. All other tactics (both online tactics such as social media, mailings and ads, and various printed materials) link to it. It’s a dynamic space where more information is given, and where you can answer the specific needs of your audience. On the other hand, your website is also used to guide visitors to these other tactics, by linking to social media, by inviting them to subscribe for a newsletter or by offering free samples.
  Skills in Website Creation (45)
  WordPressSEOWeb DesignWebsite DevelopmentDigital & Web DesignShowcase WebsiteProfessional WebsitesDigital DesignWebsite MarketingResponsive Web Design+35
  Works in Website Creation (37)
  Architectenbureau Chiapparo - Website Creation
  circulatte: circulaire koffiekaarsen - Website Creation
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Website Creation
  Kinepraktijk Heusden: een speeltuin aan beweging - Website Creation
  Reviews in Website Creation (11)
  Frederik Cleppe
  Sofie Leye
  Geert Kyndt
  Stefaan Romeyns
  Clients in Website Creation (37)
  WeMaintainIndustrial Goods & Services | national
  Boringen LibrechtConstruction | regional
  SD TuinenArchitecture & Planning | national
  Shine be ShePharmaceuticals & Biotech | local

  Learn more about Website Creation


 • Description
  VERRASSEND EN VERZORGD DESIGN: JOUW BEDRIJFSIMAGO GEVISUALISEERD

  ZORG DAT JOUW BEDRIJF GEZIEN WORDT
  Als iets er goed uitziet, trekt het onmiddellijk de aandacht. Daarnaast brengen visuals een duidelijke herkenbaarheid met zich mee. Net daarom is een sterke visuele aanwezigheid voor jouw bedrijf van groot belang. Een clevere look and feel geeft veel prijs over jouw waarden en jouw visie. De kleur– en lettertypekeuze, de stijl, de grafische elementen, de gekozen materialen én de geselecteerde media drukken hun stempel op de perceptie van jouw onderneming.

  EEN BRANDING IN LIJN MET JOUW BEDRIJFSVISIE
  Met behulp van creatieve brainstorms creëren we eerst een krachtige look & feel en branding. Een consequent toegepaste en unieke branding komt tot zijn recht wanneer deze in alle bedrijfselementen doorgetrokken wordt. Zowel online als offline verzorgt Graviteit deze implementatie. Niets is spannender dan de visuele identiteit van jouw bedrijf tot leven zien komen op papier én op het scherm!

  INNOVATIEVE VORMGEVING MET EEN STEVIGE BASIS
  Heeft jouw bedrijf al een stevige branding opgebouwd? Dan zorgen we dat we deze snel in de vingers hebben, zodat we hier verder mee aan de slag kunnen. Wanneer een complete rebranding niet aan de orde is, zorgt een heropfrissing of aanvulling van de visuele identiteit voor een nieuwe wind.

  DESIGN VOOR ELK DOEL
  Design stopt niet bij branding. Bepaalde producten of diensten vragen naar een subbranding. Ook campagnes, lanceringen, events en andere eyecatchers hebben nood aan een weloverwogen grafische aanpak. En dit gebeurt natuurlijk in lijn met de door ons opgemaakte of reeds bestaande huisstijl. Website, online advertising, social media profielen en visuals, e-mailings of andere dynamische digitale media? Stationary, direct mails, POS materiaal, reclamedrukwerk, advertenties, bestickering of ander creatief drukwerk? You name it, we create it.  SURPRISING AND THOUGHT THROUGH DESIGN: THE VISUALIZATION OF YOUR BUSINESS’S IMAGE

  MAKE SURE THAT YOUR BUSINESS GETS NOTICED
  When something has an appealing look, it immediately draws attention. In addition, visuals help you to remember and to recognize. Therefore, a strong visual presence is key for your company. A clever look and feel tells a lot about your values and your vision. The colours and fonts, the style, the graphics, the materials and the selected media are decisive for the overall perception of your company.

  ALIGN YOUR BRANDING WITH YOUR VISION
  By using creative brainstorms, we first create a powerful look and feel and branding. A consistent and unique branding is the most powerful when it is represented in all elements of a business. Graviteit provides this implementation, for both online and offline media. Nothing is more exciting than seeing the visual identity of your company come to life on paper and on screen!

  INNOVATIVE DESIGN WITH A FIRM BASE
  Has your company already built a strong branding? Then we ensure we master your look and feel. That way, we can create new designs using the existing guidelines and building blocks. When a complete rebranding is not on the agenda, Graviteit offers a refreshment or an addition to the existing visual identity. We would love to give your brand that extra push!

  DESIGNS FOR EACH PURPOSE
  Design is more then just branding. Certain products or services ask for a specific sub branding. Campaigns, launches, events and other eye catchers need a well-considered graphic approach as well. And all of this should, of course, be in line with your corporate style. Website, online advertising, social media profiles and visuals, e-mailings or other dynamic digital media? Stationary, direct mails, POS material, print and publicity, advertisements, stickers or other creative print media? You name it, we create it.
  Skills in Graphic Design (49)
  WenskaartenVisual Identities & BrandingIllustrationPrint AdvertisingDigital DesignDesignVisual IdentityPrint DesignLogo DesignBrochure Design+39
  Works in Graphic Design (40)
  circulatte: circulaire koffiekaarsen - Graphic Design
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Graphic Design
  Kinepraktijk Heusden: een speeltuin aan beweging - Graphic Design
  Drie sprekende etiketten voor Stokerij Eenvoud - Graphic Design
  Reviews in Graphic Design (12)
  Koen Christianen
  Katrijn Vindevoghel
  Andreas Kentane
  Walter Buydens
  Clients in Graphic Design (40)
  WeMaintainIndustrial Goods & Services | national
  Boringen LibrechtConstruction | regional
  SD TuinenArchitecture & Planning | national
  Shine be ShePharmaceuticals & Biotech | local

  Learn more about Graphic Design


 • Description
  VERRASSEND EN VERZORGD DESIGN: JOUW BEDRIJFSIMAGO GEVISUALISEERD

  ZORG DAT JOUW BEDRIJF GEZIEN WORDT
  Als iets er goed uitziet, trekt het onmiddellijk de aandacht. Daarnaast brengen visuals een duidelijke herkenbaarheid met zich mee. Net daarom is een sterke visuele aanwezigheid voor jouw bedrijf van groot belang. Een clevere look and feel geeft veel prijs over jouw waarden en jouw visie. De kleur– en lettertypekeuze, de stijl, de grafische elementen, de gekozen materialen én de geselecteerde media drukken hun stempel op de perceptie van jouw onderneming.

  EEN BRANDING IN LIJN MET JOUW BEDRIJFSVISIE
  Met behulp van creatieve brainstorms creëren we eerst een krachtige look and feel en branding. Een consequent toegepaste en unieke branding komt tot zijn recht wanneer deze in alle bedrijfselementen doorgetrokken wordt. Zowel online als offline verzorgt Graviteit deze implementatie. Niets is spannender dan de visuele identiteit van jouw bedrijf tot leven zien komen op papier én op het scherm!

  INNOVATIEVE VORMGEVING MET EEN STEVIGE BASIS
  Heeft jouw bedrijf al een stevige branding opgebouwd? Dan zorgen we dat we deze snel in de vingers hebben, zodat we hier verder mee aan de slag kunnen. Wanneer een complete rebranding niet aan de orde is, zorgt een heropfrissing of aanvulling van de visuele identiteit voor een nieuwe wind.

  DESIGN VOOR ELK DOEL
  Design stopt niet bij branding. Bepaalde producten of diensten vragen naar een subbranding. Ook campagnes, lanceringen, events en andere eyecatchers hebben nood aan een weloverwogen grafische aanpak. En dit gebeurt natuurlijk in lijn met de door ons opgemaakte of reeds bestaande huisstijl. Website, online advertising, social media profielen en visuals, e-mailings of andere dynamische digitale media? Stationary, direct mails, POS materiaal, reclamedrukwerk, advertenties, bestickering of ander creatief drukwerk? You name it, we create it.  SURPRISING AND THOUGHT THROUGH DESIGN: THE VISUALIZATION OF YOUR BUSINESS’S IMAGE

  MAKE SURE THAT YOUR BUSINESS GETS NOTICED
  When something has an appealing look, it immediately draws attention. In addition, visuals help you to remember and to recognize. Therefore, a strong visual presence is key for your company. A clever look and feel tells a lot about your values and your vision. The colours and fonts, the style, the graphics, the materials and the selected media are decisive for the overall perception of your company.

  ALIGN YOUR BRANDING WITH YOUR VISION
  By using creative brainstorms, we first create a powerful look and feel and branding. A consistent and unique branding is the most powerful when it is represented in all elements of a business. Graviteit provides this implementation, for both online and offline media. Nothing is more exciting than seeing the visual identity of your company come to life on paper and on screen!

  INNOVATIVE DESIGN WITH A FIRM BASE
  Has your company already built a strong branding? Then we ensure we master your look and feel. That way, we can create new designs using the existing guidelines and building blocks. When a complete rebranding is not on the agenda, Graviteit offers a refreshment or an addition to the existing visual identity. We would love to give your brand that extra push!

  DESIGNS FOR EACH PURPOSE
  Design is more then just branding. Certain products or services ask for a specific sub branding. Campaigns, launches, events and other eye catchers need a well-considered graphic approach as well. And all of this should, of course, be in line with your corporate style. Website, online advertising, social media profiles and visuals, e-mailings or other dynamic digital media? Stationary, direct mails, POS material, print and publicity, advertisements, stickers or other creative print media? You name it, we create it.
  Skills in Branding & Positioning (52)
  MessagingLogo & HuisstijlBrandingVisual Identities & BrandingLogoDigital DesignLogo DesignBrand StrategyBrand GuidelinesHuisstijl+42
  Works in Branding & Positioning (32)
  circulatte: circulaire koffiekaarsen - Branding & Positioning
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Branding & Positioning
  Drie sprekende etiketten voor Stokerij Eenvoud - Branding & Positioning
  BeMedico: dolfijne branding - Branding & Positioning
  Reviews in Branding & Positioning (14)
  Edwin De Clercq
  Jonathan Van Cauwenberge
  Giovanni Pysson
  Inan Akbas
  Clients in Branding & Positioning (32)
  More2CoffeeRetail | international
  SD TuinenArchitecture & Planning | national
  Shine be ShePharmaceuticals & Biotech | local
  YusoUtilities | international

  Learn more about Branding & Positioning


 • Description
  PERSOONLIJKE EN INTERACTIEVE SOCIAL MEDIA: GEEF JE BEDRIJF EEN GEZICHT ONLINE

  HET BELANG VAN SOCIAL MEDIA
  Je bedrijf bekend maken via de traditionele media is tegenwoordig niet meer genoeg. Een sterke online aanwezigheid zorgt ervoor dat mensen je bedrijf sneller vinden, dat je betrouwbaarder overkomt en dat je een publiek met je merk kan verbinden. Maar social media zijn meer dan een billboard van je bedrijf, je moet actief reageren en interageren met je volgers om relevant te blijven. Je moet aanwezig zijn als goede gastheer op het sociale mediafeest en met iedereen een babbeltje doen. Oprechte interesse in je publiek en relevante content waar jouw volgers iets aan hebben, vormen de kern van social media. Je communiceert er als mens tegen mensen, niet als bedrijf tegen mensen.

  EEN AANTREKKELIJK SOCIAL MEDIA PROFIEL
  Daarnaast is het ook van belang dat je social media profiel er aantrekkelijk uitziet. Een simpel profiel zonder afbeeldingen met enkel doorgeplaatste berichten of posts die vol tekst staan, daar houdt het social media publiek niet van. Je social media profiel moet je zien als integraal deel van je branding. Dezelfde look and feel en tone of voice die je hanteert op je website, in je drukwerk, in je dagelijkse communicatie als bedrijf, moet je doortrekken op je social media kanalen. Een duidelijke en aantrekkelijke profiel-en omslagfoto zijn daarbij een must. Ook templates die opgemaakt zijn in je huisstijl geven je pagina een consistente en professionele uitstraling.

  HET IS DE CONTENT DIE TELT
  Natuurlijk is het nog steeds de content die echt telt op social media. Goede en relevante content brengen waar je volgers oprecht iets aan hebben, is geen gemakkelijke opdracht. Je moet immers continu bezig zijn met je social media aanpak. Daarvoor is een duidelijk social media plan een noodzaak. Wat wil je op social media bereiken en hoe ga je dat aanpakken? Door af te wisselen tussen persoonlijke posts waarin je het team achter je bedrijf toont, professionele content waarin je je opinie deelt over een blogbericht en het spontaan delen van grappige, luchtige ervaringen creëer je een interessant en aantrekkelijk profiel. Maar dat alleen is niet genoeg. Het is ook van belang om vragen te stellen aan je volgers: Wat willen zij zien? Waarmee ervaren zij problemen? En hebben zij toevallig geen goede ideeën die jouw bedrijf verder kunnen helpen. Luister en reageer en geef je volgers wat zij willen zien. Het zal de moeite waard zijn, beloofd!

  Graviteit kan je helpen met jouw sociale media-aanpak, gaande van losse ideetjes en tips en tricks bij het maken van berichten tot het volledig opstellen en opvolgen van jouw social mediakanalen. We gaan voor een aanpak op maat die past bij jouw sector en doelgroep, maar vooral ook bij jouw mogelijkheden. Bij social media primeert één zaak en dat is de menselijkheid tonen achter jouw bedrijf. Dat kunnen we niet alleen, maar in samenwerking met jou! Klaar om samen de handen uit de mouwen te steken?  PERSONAL AND INTERACTIVE SOCIAL MEDIA: GIVE YOUR COMPANY A FACE ONLINE

  THE IMPORTANCE OF SOCIAL MEDIA
  Making your company known through traditional media alone is not enough anymore. A strong online presence not only results in people finding your company quicker, it also makes your company appear more trustworthy. You get people to connect with your brand. Nevertheless, social media are more than a billboard of your business. You need to react to and interact with your followers in order to stay relevant. You have to be the perfect host at the social media party who wants to have a chat with all of his guests. Genuine interest in your audience and relevant content that benefits your followers are key aspects of a successful social media. On social media you communicate from human to human, not from company to human.

  AN ATTRACTIVE SOCIAL MEDIA PROFILE
  Additionally, it is also important that your social media account looks attractive. A simple and sober page without images and only linked-through content or posts full of text, will not be appreciated by the social media audience. Your social media pages must be seen as an integral part of your branding. Keep in mind that you use the same look and feel and tone of voice on your website, in your printed materials, in your daily communication and on your social media pages. In order to do that, a clear and attractive profile and cover photo are a must. Furthermore, you can add templates to your social media in the same branding so your account has a consistent and professional appearance.

  IT’S THE CONTENT THAT COUNTS
  Of course it’s still the content that dominates on social media. Delivering good and relevant content that is sincerely useful to your followers is no easy task. After all, it requires you to keep a constant eye on your social media approach. Therefore, a clear social media plan is required. What do you want to achieve on social media and how are you going to reach your goals? By combining personal posts in which you show the team behind your company with professional opinions about a recent blog post and the spontaneous sharing of funny, light-hearted experiences you create an interesting and attractive profile, whilst remaining relevant and even commercial. But these kinds of posts alone are not enough yet. You also have to ask questions to your audience. What do they want to see? What kind of problems are they having? And don't they happen to have any good ideas that could help your company move forward? Listen and react and give your followers what they want to see. You will not regret it, promise!

  Graviteit can help you with your social media approach. By providing you with content ideas, tips and tricks for creating social media posts or by setting up and following up your social media accounts, we go for a tailored approach that suits your sector and target group, but especially your possibilities. Social media are all about one thing: showing the humanity behind your company. In order to do that, we’ll need your help. We opt for an effective cooperation so we can get the most out of your social media. Ready to get to work?
  Skills in Social Media (45)
  Content PlanningSocial Media DesignPinterest Marketinginstagram marketinglinkedin marketingsocial media promotioninstagram advertisingLinkedin Advertisingsocial media marketing strategySocial media strategie+35
  Works in Social Media (21)
  Architectenbureau Chiapparo - Social Media
  In't Kleur en In't Wit: schilder-en pleisterwerken - Social Media
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Social Media
  BeMedico: dolfijne branding - Social Media
  Reviews in Social Media (5)
  Lise Cremers
  Liesbet Cassiman
  Vanessa Vandenberghe
  Niels Veeckman
  Clients in Social Media (21)
  Bakker BekaertFood | local
  TravitudeTravel & Leisure | national
  Gemeente LierdeGovernment & Administration | local
  SymfoonNon-profit | national

  Learn more about Social Media


 • Description
  INSPIRERENDE EN HELDERE CONTENT: MAAK JOUW BEDRIJF HET ONTHOUDEN WAARD

  HET BELANG VAN STORYTELLING
  Mensen zijn steeds hongerig naar kennis. Als er informatie te rapen valt, zijn we er vaak als de kippen bij. De juiste duiding geven over jouw bedrijf, diensten en producten is dus van cruciaal belang. Toch zal een louter beschrijvende tekst de lading vaak niet dekken. Een publiek heeft nood aan verhalen om meegezogen te worden in jouw visie. Het is ook uitkijken dat jouw bedrijf niet enkel zijn eigen kunnen in de kijker zet. Copywriting gaat verder dan gewoon een tekstje op de website en in de folder. In de hedendaagse setting zwaaien content management en storytelling de plak.

  EEN EIGEN COPYWRITING PROFIEL
  Een bedrijf dat inzet op content informeert en inspireert (potentiële) klanten. Dit houdt in dat je uit een brede en diverse poel aan informatie vist. De effectieve tekstcreatie gebeurt in een schrijfstijl die eigen is aan jouw onderneming. Net zoals een visuele branding van groot belang is, zorgt ook een vaste content stijl voor herkenbaarheid en imago. Naast het bepalen van de te verspreiden inhoud en de toon ervan, helpt Graviteit beslissen waar, wanneer en hoe jouw verhalen naar een doelgroep verspreid worden.

  HOE SEO-GERICHTE COPYWRITING JOUW ONLINE VINDBAARHEID VERBETERT
  We hadden het al over de verhalende en overtuigende functie van teksten. Maar daarnaast worden ze ook ingezet voor een betere online vindbaarheid. Copywriting is één van de belangrijke aspecten van een goed scorende website op vlak van SEO. Goed online gevonden worden wil iedereen. Om dit te verwezenlijken moet er aan zoekmachines zoals Google juiste content voorgelegd worden. Deze zoekmachines bepalen de relevantie van een website immers onder andere door de hoeveelheid aan nuttige en informatieve teksten. Samen gaan we op zoek naar de meest relevante keywords voor jouw bedrijf, met name de zoektermen waar jouw specifieke doelgroep naar op zoek gaat. Daarna zorgen we ervoor dat deze termen voldoende aanwezig zijn in jouw websiteteksten, zonder de algemene kwaliteit van de content verloren te laten gaan. Zo weet Google onmiddellijk waarover jouw website gaat!

  DESIGN BRENGT VERHALEN ECHT TOT LEVEN!
  Voor Graviteit gaan onderbouwde teksten en sterke designs hand in hand. Wanneer een duidelijke boodschap en een aantrekkelijke vormgeving samenkomen én elkaar optimaal ondersteunen, klopt het plaatje gewoon!  INSPIRING AND ENLIGHTENING CONTENT: MAKE YOUR COMPANY WORTH REMEMBERING

  THE IMPORTANCE OF STORYTELLING
  People are always hungry for knowledge. If information is available, we are all over it like flies. Giving the right explanation about your company, services and products is therefore crucial. However, a mere descriptive text will often not cover the load. An audience needs stories to draw them into your vision. On top of that, your company can’t b put its own features in the spotlights. Copywriting goes beyond just a text on the website or in a folder. In today’s setting, content management and storytelling are key.

  YOUR OWN COPYWRITING PROFILE
  A company that focuses on content wants to inform and inspire (potential) customers. It’s important to offer a broad and diverse set of information to your readers. The writing style should fit your business’s vision. Just as visual branding is of great importance, solid content also gives a recognizable style and image to your company. In addition to determining the content and its tone of voice, Graviteit helps decide where, when and how your stories should be spread to your target audience.

  HOW SEO-FOCUSED COPYWRITING IMPROVES YOUR ONLINE VISIBILITY
  We already talked about the narrative and convincing function of texts. But in addition, texts are also deployed for better online visibility. Copywriting is an important aspect of an SEO friendly website. Doesn’t every company want to be highly ranked in the search results? To achieve this, search engines like Google must find the right content. These search engines determine the relevance of a website, amongst other things, by the amount of useful and informative text. Together, we look for the most relevant keywords for your business, and especially for the search terms that your specific target audience uses. Then we ensure that these terms are sufficiently present in your site texts, without losing overall quality of content. This way, Google knows what your website is about!

  DESIGN BRINGS STORIES TO LIFE
  For Graviteit, clever texts and strong designs go hand in hand. When a clear message and an attractive design meet and support each other optimally, all pieces fit perfectly!
  Skills in Copywriting (22)
  digital copywritingcopywriting advertisingcontent marketing copywritingcopywriting artikelSEO CopywritingContent EditionDigitale CopywritingCreative WritingWriting ServicesTechnisch Schrijven+12
  Works in Copywriting (35)
  Architectenbureau Chiapparo - Copywriting
  In't Kleur en In't Wit: schilder-en pleisterwerken - Copywriting
  circulatte: circulaire koffiekaarsen - Copywriting
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Copywriting
  Clients in Copywriting (35)
  SymfoonNon-profit | national
  Atelier FonteinArchitecture & Planning | national
  MonaLisa TouchPharmaceuticals & Biotech | international
  Sirus NVSoftware & Computer Services | international

  Learn more about Copywriting


 • Description

  No description provided for this service.

  Works in Photography (9)
  Architectenbureau Chiapparo - Photography
  In't Kleur en In't Wit: schilder-en pleisterwerken - Photography
  circulatte: circulaire koffiekaarsen - Photography
  Nuans: Een nieuw & anders advocatenkantoor - Photography
  Clients in Photography (9)
  SplendideArchitecture & Planning | regional
  HoxelTravel & Leisure | international
  Atelier FonteinArchitecture & Planning | national
  Sirus NVSoftware & Computer Services | international

  Learn more about Photography

In need of one of those services?

Ask Graviteit for a quote and get a reply in no time.
Team

6 members in Graviteit's team

Graviteit cover
StoryHallo, wij zijn Frank, Ines, Eveline, Robbe, Febe & Laurence! Creatieve wezens die staan te popelen om je communicatie aan te pakken. Team Graviteit, dat is de ideale mix van grafische expertise, geblend met een snuifje digitaal programmeren, een gezonde portie social media ervaring en vooral een grote schep goesting!
Easily get in touch with Graviteit’s team

Send them a message and get a reply in no time.


Awards

Graviteit was awarded 2 times

Sortlist Awards2022-3-1Top Performer - Derde plaats
Sortlist Awards2022-2-28Highest Customer Satisfaction - Runner up

Reviews

42 reviews for Graviteit

4.96/5
(42 reviews)
JV
Jonathan Van CauwenbergeZaakvoerder at Comobi
ServiceBranding & Positioning
SectorTransportation
Team1 - 10
5/5

Comobi is zeer tevreden over de persoonlijke aanpak van Graviteit. Ze nemen de tijd om samen naar de juiste oplossing te zoeken voor onze vraag.


ServiceBranding & Positioning
SectorTransportation
Team1 - 10

ED
Edwin De ClercqManager at Elektrotechniek Van Hecke
ServiceBranding & Positioning
SectorIndustrial Goods & Services
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration

What was the objective behind your collaboration?A total marketing campaign that was still affordable.

What did you enjoy the most during your collaboration?The personal and professional approach. Even the aftercare was never forgotten. Every job was finished from start to finish. (Sometimes they did have to help me remember)

Are there any areas for improvements?All improvements have been discussed between me and gravity and always approached via a positive way and are definitely not for the internet. ;-)

Edwin De Clercq recommends this agency


ServiceBranding & Positioning
SectorIndustrial Goods & Services

LC
Liesbet CassimanCOO at In't Wit bv
ServiceSocial Media
SectorConstruction
5/5
Budget
Quality
Schedule
Collaboration

What was the objective behind your collaboration?Visibiliteit en bekendheid van ons bedrijf vergroten.

What did you enjoy the most during your collaboration?De creatieve input waarmee ze aan de slag gaan voor elke post/kaart/relatiegeschenk...

Graviteit's answer:Dankjewel voor je fijne woorden Liesbet! Wij vinden het ook een heel erg aangename samenwerking en kijken ernaar uit om ons verder creatief uit te leven op de content van In't kleur :)

Liesbet Cassiman recommends this agency


ServiceSocial Media
SectorConstruction

Worked with Graviteit?

Share your experience with us.

Write a review

Contact

Contact details of Graviteit

Details


https://graviteit.be/

 • HeadquarterKerkstraat 106, 9050 Gent, België

 • Elsbrug 46, 9260 Wichelen, België